Våra tjänster

Vi på effektiv redovisning är noga med att utföra ett bra arbete och strävar alltid efter att ge snabb respons och göra våra kunder nöjda.

Våra tjänster innefattar allt från löpande bokföring till att göra bokslut och årsredovisning samt inkomstdeklarationer.

Löpande bokföring sker veckovis eller månadsvis beroende på företagets storlek samt vilken redovisningsperiod för moms ert företag har.

 • Skattedeklarationer – vi hjälper er att lämna momsdeklarationer samt löner varje månad till skatteverket
 • Bokslut – vi sammanfattar ert företags löpande bokföring för hela året och avslutar med ett Årsbokslut/Årsredovisning.
 • Inkomstdeklarationer
 • Löneadministration – Behöver ert företag hjälp med löneadministration så erbjuder vi även denna tjänst.

Tjänsten innefattar löneberäkningar, deklaration till skatteverket samt utskick av lönespecar till anställda. Tjänsten erbjuds även då ert företag behöver tillfälliga lösningar.

Redovisning illustration
Redovisning illustration

Våra tjänster innefattar allt från löpande bokföring, bokföringen som sker på veckobasis till att göra bokslut och årsredovisning samt inkomstdeklarationer.

Löpande bokföring sker veckovis eller månadsvis beroende på företagets storlek samt vilken redovisningsperiod för moms ert företag har.

 • Skattedeklarationer – vi hjälper er att lämna momsdeklarationer samt löner varje månad till skatteverket
 • Bokslut – vi sammanfattar ert företags löpande bokföring för hela året och avslutar med ett Årsbokslut/Årsredovisning.
 • Inkomstdeklarationer
 • Löneadministration – Behöver ert företag hjälp med löneadministration så erbjuder vi även denna tjänst.

Tjänsten innefattar löneberäkningar, deklaration till skatteverket samt utskick av lönespecar till anställda. Tjänsten erbjuds även då ert företag behöver tillfälliga lösningar.

Redovisning illustration

Våra tjänster innefattar allt från löpande bokföring, bokföringen som sker på veckobasis till att göra bokslut och årsredovisning samt inkomstdeklarationer.

Löpande bokföring sker veckovis eller månadsvis beroende på företagets storlek samt vilken redovisningsperiod för moms ert företag har.

 • Skattedeklarationer – vi hjälper er att lämna momsdeklarationer samt löner varje månad till skatteverket
 • Bokslut – vi sammanfattar ert företags löpande bokföring för hela året och avslutar med ett Årsbokslut/Årsredovisning.
 • Inkomstdeklarationer
 • Löneadministration – Behöver ert företag hjälp med löneadministration så erbjuder vi även denna tjänst.

Tjänsten innefattar löneberäkningar, deklaration till skatteverket samt utskick av lönespecar till anställda. Tjänsten erbjuds även då ert företag behöver tillfälliga lösningar.